WH-WOE (1) (archiwalny) Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych

Druk WH-WOE (1) (archiwalny) Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych

0(0)
586
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.01.2022 do 11.12.2023

Do czego stosuje się WH-WOE (1)

Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych

Podstawa prawna:

Art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 poz. 1800, z późn. zm.)

Składający:

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Miejsce składania:

Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 26b ust. 10 ustawy.

Formularz z możliwością wysyłki do systemu e-Deklaracje.

Podatnik wysyłający wniosek oświadcza, że fakty przedstawione we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji są zgodne z prawdą, oraz że dokumentacja załączona do wniosku jest zgodna z oryginałem.

Podstawa prawna

Art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 poz. 1800, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.