WH-WAZ (2) Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji

Druk WH-WAZ (2) Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji

0(0)
559
Wersja: (2)
Obowiązuje od 13.12.2023

Do czego stosuje się WH-WAZ (2)

Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji. Dokument można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej oraz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podstawa prawna:

Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ”ustawą” (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).

Składający:

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Miejsce składania:

Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 41d ust. 10 ustawy.

Formularz z możliwością wysyłki do systemu e-Deklaracje.

Podatnik wysyłający wniosek oświadcza, że fakty przedstawione we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji są zgodne z prawdą, oraz że dokumentacja załączona do wniosku jest zgodna z oryginałem.

Podstawa prawna

Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ”ustawą” (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.