WH-WAP (2) Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji

Druk WH-WAP (2) Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji

0(0)
860
Wersja: (2)
Obowiązuje od 10.01.2024

Do czego stosuje się WH-WAP (2)

Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji

Podstawa prawna:

Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm).

Składający:

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Miejsce składania:

Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 41d ust. 10 ustawy.

Formularz z możliwością wysyłki do systemu e-Deklaracje.

Podatnik wysyłający wniosek oświadcza, że fakty przedstawione we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji są zgodne z prawdą, oraz że dokumentacja załączona do wniosku jest zgodna z oryginałem.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.