W CFR-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) - CFR-1

Druk W CFR-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) - CFR-1

0(0)
30 972
Wersja: 2.03.2023
Obowiązuje od 02.03.2023

Do czego stosuje się W CFR-1

Certyfikat rezydencji potwierdza, że osoba posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terenie kraju, który wydał certyfikat. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, prawnych jak i jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej. Bycie rezydentem nakłada na daną osobę obowiązek pełnego opodatkowania i tym samym pozwala uniknąć opodatkowania podwójnego.

Certyfikat rezydencji musi zostać wydany przez właściwy organ administracji podatkowej. Powinien zawierać dokładny adres zamieszkania lub siedziby podatnika oraz datę. Może również zawierać cel wydania bądź powołanie na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wydawany jest zawsze na wniosek podatnika. Certyfikat rezydencji wydawany jest na 2 rodzajach druków:

  •  CFR-1 dla osób prawnych oraz
  •  CFR-2 – dla osób fizycznych.

Czas oczekiwania na CFR-1 wynosi do 7 dni, natomiast CFR-2 – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF