VIU-DO (OSS) zał. C.3 Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej

Druk VIU-DO (OSS) zał. C.3 Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej

0(0)
497
Wersja: (1)
Obowiązuje od 25.03.2021

Do czego stosuje się VIU-DO (OSS) zał. C.3

Formularz VIU-DO jest deklaracją dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej. Składa go podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej, który ma zamiar rozliczać podatek VAT w ramach szczególnej procedury unijnej OSS. Deklarację składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz posiada wysyłkę do systemu e-Deklaracje). Deklaracja składa się raz na kwartał, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (początek okresu nie może być wcześniejszy niż 1 lipca 2021 roku).

Celem złożenia formularza (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) może być:
- złożenie deklaracji,
- wersja robocza deklaracji

Wersja robocza deklaracji oznacza jej weryfikację przed złożeniem właściwej deklaracji w celu wyeliminowania nieprawidłowości. W przypadku otrzymania informacji o wykrytych błędach, w celu złożenia deklaracji należy poprawić nieprawidłowości wskazane przez urząd skarbowy w otrzymanym komunikacie i złożyć poprawną deklarację zaznaczając pole „Złożenie". W przypadku otrzymania informacji o prawidłowo wypełnionej wersji roboczej deklaracji, należy złożyć deklarację zaznaczając pole - „Złożenie". Wersja robocza nie stanowi deklaracji i nie zostanie przekazana do państw członkowskich konsumpcji.

Deklaracja składa się z trzech części, które w programie fillup można wygodnie uzupełnić w postaci załączników (sekcja C2, sekcja C3 i sekcja C5), osobno wykazaną dla każdego państwa. 

Szczegółową instrukcję, w jaki sposób wypełnić druk można znaleźć tutaj.

Podstawa prawna

Art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.