VII-RP (IOSS) (2) Zgłoszenie pośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury rozliczania VAT

Druk VII-RP (IOSS) (2) Zgłoszenie pośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury rozliczania VAT

0(0)
1308
Wersja: (2)
Obowiązuje od 24.02.2022

Do czego stosuje się VII-RP (IOSS) (2)

Zgłoszenie składa podatnik, który ma zamiar w ramach szczególnej procedury nieunijnej VAT-OSS rozliczać podatek VAT. Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej składane jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i jest kierowane do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który pełni rolę państwa członkowskiego identyfikacji w szczególnej procedurze VAT-OSS.

Cel złożenia zgłoszenia (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) może być:
- rejestracja podatnika do szczególnej procedury nieunijnej,
- aktualizacja danych podatnika oraz
- wyrejestrowanie się podatnika ze szczególnej procedury nieunijnej.

Podstawa prawna

Art. 138e ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.