Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: VAT-UE (5) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu call-off stock
VAT-UE/A (2) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Druk VAT-UE/A (2) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

5.0(4)
1551
Wersja: (2)
Obowiązywał od 01.07.2011 do 30.06.2013

Do czego stosuje się VAT-UE/A (2)

Formularz może być składany jedynie jako załącznik do formularza VAT-UE.

Wypełnia się tylko w przypadku, gdy liczba kontrahentów (nabywców) przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania w części C formularza VAT-UE.

W części B załącznika:
- w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru),
- w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (nabywcy towaru) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
- w kolumnie c należy wpisać łączną wartość dostaw dokonanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,
- w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art.135-138 ustawy,i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.

Formularz archwialny, obowiązywał do 30.06.2013 r.
Aktualnie obowiązujący formularz jest dostępny w bazie formularzy fillUp pod nazwą: VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.

Podstawa prawna

Art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.