VAT-UE (5) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu call-off stock

Druk VAT-UE (5) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu call-off stock

0(0)
44 017
Wersja: (5)
Obowiązuje od 01.01.2021

Do czego stosuje się VAT-UE (5)

Informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock składają podatnicy podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Informację podsumowującą składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji,
o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 14 ustawy, lub dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W części C informacji (VAT-UE):
− w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru),
− w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta (nabywcy towaru) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta,
− w kolumnie c należy wpisać łączną wartość dostaw dokonanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,
− w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art. 135–138 ustawy, i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.

W części D informacji (VAT-UE):
− w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (dostawcy towaru),
− w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta (dostawcy towaru) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta,
− w kolumnie c należy wpisać łączną wartość nabyć dokonanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,
− w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art. 135–138 ustawy, i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.

W części E informacji (VAT-UE):
− w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (usługobiorcy),
− w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta,
− w kolumnie c należy wpisać łączną wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonywanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.

W części F informacji (VAT-UE):
− w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem),
− w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta, a w przypadku gdy ma miejsce zastąpienie, o którym mowa w art. 13j ustawy, poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta zastępującego (podatnika podatku od wartości dodanej uprawnionego do nabycia prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta zastępującego,
− w kolumnie c należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta zastąpionego (podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, który był uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta, w przypadku gdy ma miejsce zastąpienie,
o którym mowa w art. 13j ustawy,
− w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma miejsce powrotne przemieszczenie, o którym mowa w art. 13l ust. 2 ustawy.

Wypełnij również w programie fillup VIN-R (OSS) i VIU-R (OSS).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz.U. 2020 poz. 1138).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.