VAT-13 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

Druk VAT-13 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

5.0(1)
1125
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.06.2019

Do czego stosuje się VAT-13 (2)

Formularz VAT-13 (2) składają przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz podatnika w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.
Miejscem składania deklaracji jest Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla przedstawiciela podatkowego.

Objaśnienia do części C. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów:

  • w kolumnie b należy wpisać nazwę podatnika, za którego przedstawiciel podatkowy dokonuje rozliczenia,
  • w kolumnie c należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny, pod którym podatnik (na rzecz którego przedstawiciel podatkowy dokonuje rozliczenia) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania; kolumnę c wypełnia się w przypadku, jeżeli numer identyfikacji jest inny niż numer podany w kolumnie e,
  • w kolumnie d należy wpisać kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru),
  • w kolumnie e należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (nabywcy towaru) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
  • w kolumnie f należy wpisać wartość dostaw dokonanych w okresie, za który składana jest deklaracja dla poszczególnych kontrahentów, do rozliczenia których został upoważniony przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy.

Podstawa prawna

Art. 99 ust. 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.