Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: VAT-13 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-13 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

VAT-13 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

00
703
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.04.2013 do 31.05.2019

Do czego stosuje się VAT-13 (1)

Zgodnie z nowym Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. został wprowadzony nowy formularz Deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego.

Podstawa prawna:
Art. 99 ust. 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej „ustawą".

Składający:
Przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz podatnika.

Termin składania:
Do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Miejsce składania:
Urząd skarbowy właściwy dla przedstawiciela podatkowego

Podstawa prawna

- Art. 99 ust. 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej „ustawą" - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 357)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF