VAT-12 (4) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Druk VAT-12 (4) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

0(0)
2288
Wersja: (4)
Obowiązuje od 01.07.2018

Do czego stosuje się VAT-12 (4)

Wzór deklaracji VT-12 (4)  stosuje się, począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r.

Deklarację VAT-12 składają podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.

Skróconą deklarację dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Deklarację VAT-12 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U. 2018 poz. 837).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF