UoSiZW Umowa o dziale spadku i zniesieniu współwłasności łącznej

Druk UoSiZW Umowa o dziale spadku i zniesieniu współwłasności łącznej

1.0(2)
506
Wersja: 26.10.2015

Do czego stosuje się UoSiZW

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.

Przed faktycznym podziałem majątku spadkowego dopuszczalne jest ograniczone dysponowanie, w tym zbycie udziału w spadku. Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy.

W umowie warto wskazać na postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

Dopuszczalne w umowie o dział spadku jest podzielenie majątku w sposób inny niż na to wskazują udziały w spadku, a zatem u części spadkobierców wystąpi przysporzenie ponad udział spadkowy, u innych natomiast dział spowoduje uzyskanie we władanie majątku o niższej wartości niż udział w spadku. Dopuszczalny jest również taki dział, w którym spadkobiercy wzajemnie się spłacają, a zatem własność przedmiotów wchodzących w skład spadku przechodzi na rzecz części z nich, a inni dostają wyrównanie w wartości równej lub wyższej niż wartość ich udziału w spadku. W powyższych przypadkach nadwyżka ponad wartość udziału może stanowić przychód podlegający opodatkowaniu.

Podstawa prawna

Art. 1037 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.