SW-zal1 Spis wierzytelności - załącznik

SW-zal1 Spis wierzytelności - załącznik

00
0
Wersja: 01.01.2016
Obowiązuje od 01.01.2016

Do czego stosuje się SW-zal1

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2206) określa jak powinien wyglądać wzór formularza "Spis wierzytelności".

Należy na druku zawrzeć dane wierzyciela (imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające ich identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres) sumę wierzytelności oraz pozostałe informacje jak uzasadnienie, oświadczenie dłużnika, numer grupy wierzyciela, itp.

POUCZENIA:
1. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie należy dodać niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.
2. Informacje odnoszące się do poszczególnych wierzycieli umieszcza się na odrębnych ponumerowanych kartach, zgodnie z wzorem na str. 2.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych (Dz.U. 2015 poz. 2206).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF