RWP-U Upoważnienie rejestracja/wyrejestrowanie pojazdu

Druk RWP-U Upoważnienie rejestracja/wyrejestrowanie pojazdu

3.4(44)
42 207
Wersja: 24.12.2012

Do czego stosuje się RWP-U

Upoważnienie należy wypełnić w przypadku, gdy osoba upoważniona ma w naszym imieniu załatwić sprawę w urzędzie dotycząca rejestracji, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia sprzedaży, naniesienia adnotacji gaz/hak.

Na upoważnieniu należy koniecznie wskazać osobę upoważnioną, podając: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego oraz stopień pokrewieństwa. Upoważnienie jest ważne gdy zawiera podpis właściciela pojazdu/mocodawcy.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł(poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą).

Zwolnione od opłaty skarbowej są upoważnienia/pełnomocnictwa:

  1. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  2. udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
  3. ustanowione przez:
  • przedstawicielstwa dyplomatyczne,
  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pożytku publicznego w związku z działalnością pożytku publicznego i przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1322).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.