RPU-1 (1) (2023) Wniosek o przekazanie 1,5 % należnego podatku rolnego

Druk RPU-1 (1) (2023) Wniosek o przekazanie 1,5 % należnego podatku rolnego

0(0)
759
Wersja: (1)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się RPU-1 (1)

Z dniem 1 stycznia 2024 roku podatnicy mogą przekazywać 1,5 % należnego podatku wskazanym przez Ministerstwo Finansów organizacjom. Służą do tego deklaracje RPU-1 (1) oraz załącznik ZRPU-1 (1). Osoba fizyczna (podatnik podatku rolnego) może zawnioskować o przekazanie kwoty należnego podatku Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (odpowiednio wskazanych przez właściwego dla sprawy ministra) lub związkom zawodowym rolników indywidualnych, lub związkom rewizyjnym zrzeszającym rolnicze spółdzielnie rolnicze. Na rzeczy tych ostatnich zawnioskować może również o przekazanie 1,5 % podatku rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

Na deklaracji należy zawrzeć informację o rodzaju podmiotu wnioskującego (osoba fizyczna lub rolnicza spółdzielnia produkcyjna) wraz z danymi identyfikacyjnymi podatnika, tj. nazwie lub imieniu i nazwisku oraz danymi adresowymi. We wniosku należy wskazać nazwę podmiotu, któremu zostanie przekazany 1,5 % podatku wraz z jego numerem KRS. 

Formularz można złożyć w formie papierowej do Urzędu Skarbowego, właściwego dla rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna

Art. 45c ust. 3a i 3e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą”

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.