RFR-Z30 Wniosek o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY

Druk RFR-Z30 Wniosek o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY

0(0)
352
Wersja: 22.05.2023
Obowiązuje od 22.05.2023

Do czego stosuje się RFR-Z30

Wniosek o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY
Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
• Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.
• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.
• Wniosek składa się do Sądu Okręgowego w Piotrkowe Trybunalskim (sądu rejestrowego).Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.
• Nieprawidłowe wypełnienie formularza, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, spowoduje wezwanie do uzupełnienia braków
w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, wniosek podlega zwrotowi.

Jeśli jednocześnie jest składana większa liczba dokumentów za różne okresy sprawozdawcze, należy wypełnić odpowiednią liczbę
egzemplarzy załącznika RFR-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2023 poz. 974) - załącznik nr 3

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.