RFR-X Wniosek o wykreślenie fundacji rodzinnej z rejestru fundacji rodzinnych

Druk RFR-X Wniosek o wykreślenie fundacji rodzinnej z rejestru fundacji rodzinnych

0(0)
426
Wersja: 22.05.2023
Obowiązuje od 22.05.2023

Do czego stosuje się RFR-X

Formularz RFR-X obowiązuje od dnia 22 maja 2023 roku.

Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na rozpatrzenie sprawy - we wskazanym przypadku jest to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Druk należy wypełnić według instrukcji oraz dołączyć niezbędne dokumenty, które ułatwią rozpatrzenie sprawy. W przypadku wystąpienia braków formalnych lub nieprawidłowego wypełnienia formularza, który uniemożliwi nadanie mu dalszego biegu, spowoduje to wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione, wniosek podlega zwrotowi.

Fundacja rodzinna jest tworem umożliwiającym rozdzielenie biznesu i majątku rodziny. Fundatorem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełnię do czynności prawnych, w tym m.in. do swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego - jednak najczęściej beneficjentami są członkowie rodziny, Fundacją rodzinną zarządzają: zarząd, który może podlegać utworzonemu nadzorowi rady nadzorczej. Obok zarządu występują, wskazani przez fundatora, beneficjenci, którzy tworzą zgromadzenie beneficjentów.

Więcej informacji dot. fundacji rodzinnej można uzyskać na stronie biznes.gov.pl.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2023 poz. 974) - załącznik nr 8

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.