Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: RdUZ (2024) Rachunek do umowy zlecenia (do 200 zł)
RdUZ (2) (archiwalny) Rachunek do umowy zlecenia (do 200 zł)

Druk RdUZ (2) (archiwalny) Rachunek do umowy zlecenia (do 200 zł)

5.0(1)
12 684
Wersja: 27.09.2019
Obowiązywał od 01.01.2019 do 30.06.2022

Do czego stosuje się RdUZ (2)

W przypadku zleceń, których kwota należności określona w umowie zawartej z osobąniebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł dokument potwierdzający przeprowadzenia czynności oraz wnoszący o dokonanie zapłaty zawierać będzie szczególne dane. Dokument powinien zawierać zarówno wszelkie informacje niezbędne dla tzw. faktury uproszczonej, nawet jeśli jego nazwa to „Rachunek. Po drugie kwoty w nim wykazywane obliczane są inaczej niż w przypadku  pozostałych zleceń, w szczególności:

 • Podatek oblicza się ryczałtowo, w wartości 18% przychodu,
 • Podstawy ustalenia podatku nie pomniejsza się o żadne koszty uzyskania przychodów oraz nie pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
 • Obliczony podatek obniża się o wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Płatnik po pobraniu podatku od wartości zlecenia nie ma obowiązku sporządzać PIT-11 lub PIT-8C. Podatek pobierany ryczałtowo oznacza, że nie należy go wprowadzać w rocznym PIT zleceniobiorcy.

Dane, które warto ująć na rachunku to m.in.:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Warto na nim wskazać również rozliczenie umowy od kwoty brutto, po wszelkie odliczenia po stronie zleceniobiorcy, po kwotę netto – do wypłaty.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna

Art. 734 – 751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.