RdUOD (2024) Rachunek do umowy o dzieło (do 200 zł)

Druk RdUOD (2024) Rachunek do umowy o dzieło (do 200 zł)

0(0)
6220
Wersja: 01.01.2024
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się RdUOD (2024)

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent.

Umowa o dzieło, w której przychód nie przekracza 200 zł posiadać powinna szczególny rodzaj rachunku. Przychód z tytułu takiej umowy jest bowiem opodatkowany inaczej niż w przypadku kwot wyższych. 

Rachunku nie można obniżać o przysługujące koszty uzyskania, w tym koszty autorskie z tytułu rozporządzania lub wykorzystywania takich praw.

Rachunku tego rodzaju nie wystawia się w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy on wyłącznie dzieła wykonywanego w ramach tzw. Działalności wykonywanej osobiście, dla której płatnikiem pozostaje zlecający wykonanie dzieła.

Prowadzący działalność gospodarczą wystawia standardowy rachunek lub fakturę w zależności od tego, czy pozostaje podatnikiem czynnym, czy tez zwolnionym z podatku VAT, korzystającym ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży do wartości 150.000 zł.

Rachunek do 200 zł podlega standardowo również oskładkowaniu pod warunkiem, że jest wystawiany przez osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu.

Podstawa prawna

Art. 627 – 646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF