R Faktura bez VAT (rachunek) (zgodna z KSeF)

Druk R Faktura bez VAT (rachunek) (zgodna z KSeF)

5.0(1)
4379
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się R

Faktury bez VAT KSeF wystawiać mogą podatnicy, zwolnieni z podatku VAT ze względu na wartość sprzedaży (do 200.000 zł rocznie) oraz podatnicy prowadzący wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku VAT ze względu na rodzaj dokonywanych czynności (tzw. zwolnienia przedmiotowe).

Faktury bez VAT mimo mniejszej ilości danych obowiązkowych traktuje  się na podobnych zasadach jak  tradycyjne faktury, wystawiane przez czynnych podatników podatku od towarów i usług.
Od faktur bez VAT odróżnić należy rachunki, które wystawiają osoby, które nie są podatnikami podatku VAT (nie spełniają warunku podatnika tego podatku) na rzecz pracodawców / zleceniodawców,
Faktura bez VAT powinna zawierać:

  • datę wystawienia,

  • numer kolejny,

  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

  • cenę jednostkową towaru lub usługi,

  • kwotę należności ogółem.

Dokumenty tego typu należy odróżnić od faktur VAT, które wystawia się w przypadku dokumentowania czynności o niewielkiej wartości tzn. do 100 euro lub 450 zł. W przypadku tego typu dokumentów faktura musi zawierać dane dotyczące transakcji w kwocie brutto (kwotę należności ogółem), natomiast nie zawiera m.in. danych NIP kontrahenta czy też konkretyzujących stawki i kwoty podatku. Ma zatem również mniej danych niż tradycyjna faktura VAT.

Wypełniona i zapisana faktura bez VAT nie wymaga wykazania jej w JPKomacie, który umożliwia tworzenie i e-wysyłkę pliku JPK_VAT. Należy ją natomiast ewidencjonować w celu monitorowania limitu sprzedaży rocznej 200.000 zł.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSeF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz w naszym poradniku e-faktury KSeF.

Podstawa prawna

- Art. 106 b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.); - Par. 3 pkt 3 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.