PZWzRB Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 5)

Druk PZWzRB Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 5)

0(0)
1304
Wersja: 12.06.2024
Obowiązuje od 25.05.2024

Do czego stosuje się PZWzRB

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z niniejszym dokumentem jest skuteczne z chwilą podpisania protokołu przez poborcę skarbowego.
Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany  udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich
wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.
Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego protokołu. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa (art. 54 ustawy). Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.
Zobowiązany nie może realizować zajętej wierzytelności poza częścią wolną od egzekucji ani rozporządzać nią w żaden inny sposób.
Zobowiązanemu doręcza się odpisy/ wydruki tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym protokole, o ile nie zostały wcześniej doręczone.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. 2024 poz. 426) (załącznik nr 5)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.