PZWPIP Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Druk PZWPIP Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

0(0)
3650
Wersja: 18.03.2014

Do czego stosuje się PZWPIP

Pracodawca i pracownik mają możliwość renegocjować ustalone pierwotnie warunki umów. Zmiana może powodować zarówno polepszenie, jak i pogorszenie warunków zatrudnienia. W obu przypadkach dopuszcza się umowne zawarcie porozumienia w tych sprawach. Nie ma natomiast możliwości jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia na niekorzyść pracownika. W tym przypadku pracodawca musiałby je realizować o ile nie dojdzie z pracownikiem do porozumienia – na podstawie wypowiedzenia zmieniającego.
Porozumienie powinno zostać podpisane przez obie strony oraz regulować nowe zasady współpracy, w szczególności wskazywać zasady współpracy (umowy o pracę), które uległy zmianie oraz podawać nowe zasady.
Porozumienie zmieniające dopuszczalne jest również w ramach wolności kontraktowania w umowach cywilnoprawnych – umowie o dzieło, zlecenie i innych podobnych. W takim przypadku strony renegocjują wcześniej zawierane kontrakty wskazując, że od określonej w porozumieniu daty współpraca odbywać się będzie na nowych zasadach.
Nie ma szczególnych zasad mówiących, jak ustala się zmiany i jak porozumienie może zmienić wcześniej zawartą umowę. Powoduje to, że akceptowalne są wszystkie zmiany odbywające się oczywiście w ramach powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna

Art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21 poz. 94 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.