PWS-2S (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa w spadku

Druk PWS-2S (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa w spadku

0(0)
778
Wersja: (2)
Obowiązuje od 22.04.2020

Do czego stosuje się PWS-2S (2)

Wzory formularzy PWS-1 i PWS-2, określone w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621), skierowane są bezpośrednio do przedsiębiorców, mających działalność w branży okrętowej. Urzędem właściwym do rozpatrzenia oświadczenia jest Urząd Skarbowy właściwy w sprawach dotyczących podatku dochodowego.

Zeznanie PWS-2S może złożyć przedsiębiorstwo w spadku opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać zryczałtowany podatek od przychodu należnego i wpłacać ten podatek bez wezwania na rachunek urzędu skarbowego, a za ostatni miesiąc roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621) - załącznik nr 3

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.