PWS-2 (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji

Druk PWS-2 (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji

0(0)
1249
Wersja: (2)
Obowiązuje od 22.04.2020

Do czego stosuje się PWS-2 (2)

Wzory formularzy PWS-1 i PWS-2, określone w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621), skierowane są bezpośrednio do przedsiębiorców, mających działalność w branży okrętowej. Urzędem właściwym do rozpatrzenia oświadczenia jest Urząd Skarbowy właściwy w sprawach dotyczących podatku dochodowego.

Oświadczenie można złożyć w celu wyboru opodatkowania "zryczałtowanym podatkiem", zmiany danych w zakresie określonych przepisami ustawy do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym zmiana zaistniała (art. 7 ust. 5 ustawy), zakończenia działalności określonej przepisami ustawy (w zakresie ukończenia budowy statku lub jego przebudowy w okresie opodatkowania, należy złożyć najpóźniej w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono tę działalność) lub ponownego wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem (jeśli zakończenie działalności dotyczy budowy statku lub jego przebudowy w okresie opodatkowania, można tego dokonać nie wcześniej niż po upływie roku podatkowego, licząc od końca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca zakończył tę działalność).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621) - załącznik nr 2

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.