PŚPZ Polecenie świadczenia pracy zdalnej

Druk PŚPZ Polecenie świadczenia pracy zdalnej

0(0)
0
Wersja: 1.03.2023
Obowiązuje od 01.03.2023

Do czego stosuje się PŚPZ

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalne w przypadku wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie ze strony pracodawcy. W tym przypadku nie jest zawierane porozumienie albo regulamin pracy zdalnej, lecz  pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej.

W poleceniu pracodawca musi określić:

  1. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz innych uzgodnionych wydatków związanych z pracą zdalną.
  2. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu związanego z korzystaniem z urządzeń i narzędzi w ramach pracy zdalnej;
  3. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  4. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  5. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  6. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
  7. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Podstawa prawna

Art. 67 (20) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), Ustawa z dnia 1.12.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.