PSD-1 (2) Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

Druk PSD-1 (2) Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

0(0)
1680
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.01.2021

Do czego stosuje się PSD-1 (2)

Deklarację PSD-1 składają sprzedawcy, którzy osiągnęli przychód ze sprzedaży detalicznej przekraczający kwotę 17 000 000 zł.
Przychód ze sprzedaży detalicznej stanowią zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.
Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości obrotu zewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku sprzedawców, których przychód nie przekroczył powyższej kwoty, sprzedawcy nie składając deklaracji o wysokości podatku.
Deklarację należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy (art. 10 ust. 1 ustawy) w urzędzie skarbowym.

Stawki podatku wynoszą:

  • 0,8% podstawy opodatkowania w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;

  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:

  • składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe;
  • obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. 2020 poz. 2333).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.