PRodz Pełnomocnictwo rodzajowe

Druk PRodz Pełnomocnictwo rodzajowe

0(0)
1688
Wersja: 07.03.2014

Do czego stosuje się PRodz

Podmioty w ramach dowolności i dobrowolności kontraktowania mogą przekazać innemu podmiotowi prowadzenie czynności w imieniu i na rachunek przekazującego (mocodawcy). Pełnomocnictwo do działania może obejmować konkretną czynność lub zespół czynności, a także pewien gatunek spraw, które będą wykonywane przez umocowanego na rachunek mocodawcy.  

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno bardzo precyzyjnie określać granice, w ramach których umocowany może działać. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

Pełnomocnictwo rodzajowe może wskazywać zarówno czynności standardowo podejmowane przez mocodawcę, ale również dotyczyć czynności przekraczających zwykły zarząd. Pamiętać jednak trzeba, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo może być samodzielne lub łączne. Treść pełnomocnictwa określać powinna zasady  działania, zawierania umów czy prowadzenia powierzonych umocowanemu czynności.

Podstawa prawna

Art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, nr 121 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.