Ppwg-oc Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa - książeczka opłat czynszowych / mieszkaniowych

Druk Ppwg-oc Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa - książeczka opłat czynszowych / mieszkaniowych

3.4(5)
15 772
Wersja: 02.06.2016
Obowiązuje od 02.06.2016

Do czego stosuje się Ppwg-oc

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa jest jedną z form rozliczeń pieniężnych. Polega na wydaniu na poczcie lub bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty przez danego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy. Najczęściej ten sposób płatności jest wybierany przez osoby, które nie mają konta bankowego lub nie posiadają dostępu do konta internetowego.

Zlecenie przekazania środków pieniężnych na określony rachunek bankowy można dokonać w każdej placówce pocztowej oraz u listonosza.

Usługa polega na przyjmowaniu wpłat w formie gotówkowej, na podstawie blankietu wpłaty na rachunek bankowy, a następnie przekazaniu środków pieniężnych do banku na wskazany rachunek bankowy.

Wpłaty na rachunki bankowe w placówkach pocztowych przyjmowane są bez ograniczeń kwotowych.

Ten formularz stanowi wzór blankietu wpłaty tzw. książeczki opłat czynszowych, np. opłat za mieszkanie, za gaz, prąd, wodę, wywóz odpadów komunalnych lub innych opłat, które muszą być dokonywane w cyklach miesięcznych lub dwumiesięcznych.

W programie fillUp jest dostępny również wzór polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej w dwóch lub czterech odcinkach, a także druk polecenia przelewu / wpłaty do Urzędu Skarbowego lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.