PPI Pełnomocnictwo pocztowe - Inpost

Druk PPI Pełnomocnictwo pocztowe - Inpost

0(0)
2152
Wersja: 24.07.2015

Do czego stosuje się PPI

Formularz przeznaczony jest dla osób lub firm, które nie mają możliości osobistego odbioru awizowanej korespondencji. Do tej czynności możemy upoważnić inną osobę w formie pełnomocnictwa pocztowego. Pełnomocnictwo pocztowe powinno zostać udzielone przez adresata w placówce pocztowej operatora pocztowego. Przy udzielaniu takiego pełnomocnictwa, niezbędna jest obecność osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz pracownika operatora pocztowego.

Pełnomocnictwo powinno zawierać:

  • imiona i nazwiska osób upoważnianej i upoważniającej wraz z danymi z dokumentu tożsamości ze zdjęciem (numer i seria);
  • informację, na jaki okres jest wystawiane, wraz z podaniem adresu, którego dotyczy oraz co obejmuje (zakres pełnomocnictwa);
  • własnoręczny podpis mocodawcy.

W przypadku, gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone w miejscu jego pobytu. Konieczne jest wówczas okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (art. 38 ust. 3 ustawy Prawo pocztowe). Istnieje również możliwość, aby pełnomocnictwo zostało udzielone poza placówką.

Należy pamiętać, że złożone pełnomocnictwo pocztowe może zostać odwołane przez mocodawcę w każdym czasie (art. 38 ust. 5 ustawy Prawo pocztowe).

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy (Prawo pocztowe), zarówno za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego, jak również za jego odwołanie operator pocztowy może pobrać opłatę pod warunkiem, że opłata za tę czynność została określona w cenniku usług pocztowych.

Podstawa prawna

art. 38 ust. 3 ustawy - Prawo pocztowe

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.