PP 99 Żądanie dosyłania przesyłek i przekazów pocztowych - Poczta Polska S.A.

Druk PP 99 Żądanie dosyłania przesyłek i przekazów pocztowych - Poczta Polska S.A.

0(0)
1170
Wersja: 24.07.2015

Do czego stosuje się PP 99

Formularz przeznaczony jest dla osób lub firm, które zmieniają miejsce zamieszkania i chcą, aby przesyłki pocztowe i wszelka korespondencja kierowana do nich, była przekazywana przez Pocztę Polską już na nowy adres. Dotyczy to zarówno osób, które zmieniają miejsce zamieszkania na stałe bądź też na krótki okres czasu np. wynajęcie mieszkania.

Wypełniając formularz należy podać dokładny adres, z którego przesyłki i przekazy pocztowe będą dosyłane oraz dokładny adres, na który chcemy, aby przesyłki były dostarczane. Ważne jest, aby przy wypełnianiu podać na jaki okres ma obowiązywać dane żądanie dosyłania poczty.

Dosłaniu nie podlegają:

  • pisma w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym, sądowo - administracyjnym, podatkowym jak również pisma w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • przesyłki z zawartością żywych roślin i zwierząt, ptactwa domowego, pszczół oraz próbek z mlekiem;
  • przesyłki: gabarytowe, pobraniowe, biznesowe, Pocztex, E-przesyłki, EP-PZW, telegramy pocztowe oraz przesyłki na warunkach szczególnych.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.