PP 88 Pełnomocnictwo pocztowe - Poczta Polska S.A.

Druk PP 88 Pełnomocnictwo pocztowe - Poczta Polska S.A.

3.6(10)
17 594
Wersja: 25.05.2021
Obowiązuje od 01.05.2021

Do czego stosuje się PP 88

Pełnomocnictwo pocztowe należy wypełnić starannie, bez przekreśleń.
Przedstawiciel instytucji wystawiający pełnomocnictwo jest obowiązany udowodnić, że na podstawie przepisów prawnych jest uprawniony do odbioru przesyłek pocztowych i kwot przekazów pocztowych adresowych do instytucji.
Podpis na pełnomocnictwie należy złożyć wobec pracownika pocztowego przyjmującego pełnomocnictwo.
Na pełnomocnictwie wystawionym przez instytucję posługującą się stemplem firmowym należy obok podpisu mocodawcy umieścić odcisk tego stempla.
Administratorem danych osobowych podanych na niniejszym formularzu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2003 Nr 130, poz. 1188)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.