PP 1b Pocztowa książka nadawcza

Druk PP 1b Pocztowa książka nadawcza

1.7(3)
8967
Wersja: 15.01.2013
Obowiązuje od 06.07.2016

Do czego stosuje się PP 1b

Przesyłki oraz przekazy pocztowe należy adresować dokładnie i czytelnie.

Adres umieszczony na przesyłce lub blankiecie przekazu pocztowego powinien zawierać dane zamieszczone w następującej kolejności:

  1. imię i nazwisko lub pełna nazwa adresata,
  2. nazwa ulicy, numer domu i mieszkania lub lokalu,
  3. miejscowość, w której znajduje się siedziba adresata, jeżeli pocztowa placówka oddawcza mieści się w innej miejscowości,
  4. właściwy kod pocztowy oraz nazwa miejscowości, do której przyporządkowany jest ten kod pocztowy.

Na przesyłce lub przekazie pocztowym adresowanym na skrytkę lub przegródkę pocztową kolejność zamieszczonych danych adresowych powinna być następująca:

  1. imię i nazwisko lub nazwa adresata,
  2. odpowiedni napis: "skr. poczt. Nr ..." lub "przegr. poczt. Nr ...",
  3. właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, w której udostępniona jest skrytka lub przegródka pocztowa.

Przedmioty wartościowe należy przesyłać w przesyłkach z zadeklarowaną wartością.

Rubrykę "Do przeniesienia" w kolumnie 4 wypełnia się tylko przy nadawaniu przekazów.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.