PoZWL Prośba o zgodę na wywieszenie logo firmy/ustawienie baneru reklamowego na budynku/płocie

Druk PoZWL Prośba o zgodę na wywieszenie logo firmy/ustawienie baneru reklamowego na budynku/płocie

0(0)
1004
Wersja: 01.04.2014

Do czego stosuje się PoZWL

Uzyskanie zgody na wywieszenie logo jest formą potwierdzenia ustnie zawartej między stronami nieodpłatnej umowy użyczenia, w której właściciel budynku użycza zezwala na korzystanie przez właściciela firmy ściany, płotu lub innego miejsca celem wywieszenia logo firmy.

Użyczenie może odbywać się na zasadach nieodpłatności, ale może również być podstawą określonej zapłaty. W przypadku odpłatności w miejsce użyczenia dochodzi do ustnie zawartej umowy najmu, której zgoda na wywieszenie jest potwierdzeniem.

Prośba o zgodę na wywieszenie logo firmy nie powinna być możliwie szczegółowa, by właściciel uzyskał wystarczające informacje i posiadał wiedzę co do wszystkich kwestii wykorzystywania jego budynku. Jednocześnie prośba może stanowić ofertę, dla której właściciel nieruchomości może przedstawić własną kontrofertę lub zaakceptować ją poprzez jej przyjęcie.

Warto, by po prośbie o zgodę na wywieszenie, strony podpisały jakieś porozumienie lub umowę co do wzajemnych praw i obowiązków związanych z wywieszoną reklamą. Istnieje bowiem szansa na wiele nieporozumień, które umowa pisemna pozwoli ich uniknąć lub minimalizować. Reklama może powodować różnego rodzaju odpowiedzialność odszkodowawczą (upadek,  zniszczenie nieruchomości lub ruchomości znajdujących się na terenie właściciela budynku itp.).

  
Warto również wskazać termin, na jaki zgoda ma być wyrażona oraz w razie zmiany zgody – wart, by prośba i późniejsza umowa zawierały zapisy co do terminu usunięcia reklamy oraz ewentualnego doprowadzenia nieruchomości do stanu z dnia wywieszenia reklamy (np. malowanie, tynkowanie, sprzątanie posesji itp.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.