PoPT Postanowienie o przywróceniu terminu

Druk PoPT Postanowienie o przywróceniu terminu

0(0)
296
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się PoPT

Przywrócenie terminu znajduje zastosowanie zarówno w przypadku postępowania sądowo-administracyjnego, podatkowego czy administracyjnego. Dotyczy ono terminów procesowych, zatem wynikających z obowiązku wykonania jakiejś czynności przed organem w ściśle określonym terminie. Terminami nieprzywracalnymi są natomiast czynności wynikające z przepisów prawa materialnego (np. termin na złożenie deklaracji podatkowej).

Jeżeli podmiot będący stroną postepowania nie dopełnił bez swojej winy czynności procesowej, ma możliwość wnieść o przywrócenie terminu do jej wykonania. Termin ten to 7 dni licząc od dnia, ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Zdarzenia, które pozwalają uznać, że termin został niedopełniony bez winy strony należą do wyłącznej oceny organu przywracającego termin. Wina nie wystąpi z pewnością w przypadku nagłej choroby, czy wypadku (np. drogowego). Termin natomiast nie podlega przywróceniu w przypadku zapomnienia o nim czy też uznania, że urząd pocztowy czynny jest do 16, a danego dnia będzie on czynny do godziny 15. W piśmie (wniosku) o przywrócenie terminu strona ma obowiązek uprawdopodobnić, że uchybienie nie nastąpiło z winy strony

Niedopuszczalne jest natomiast wniesienie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenia terminu.

O przywróceniu decyduje organ, przed którym dokonywana jest dana czynność. W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Przywrócenia terminu dokonuje się w formie postanowienia na które służy zażalenie. Łącznie z przywróceniem terminu podatnik powinien dopełnić czynności, której przywrócenie dotyczy.

Podstawa prawna

Art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.