Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: POG-5/A (2) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
POG-5/A (2) (archiwalny) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier

Druk POG-5/A (2) (archiwalny) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier

0(0)
1290
Wersja: (2)
Obowiązywał od 01.07.2013 do 30.04.2017

Do czego stosuje się POG-5/A (2)

Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier prowadzących kasyna gry i salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe.

POG-5A należy składać do Naczelnika urzędu celnego właściwego zgodnie z art.77 ustawy, zwany dalej "organem".

W przypadku gdy w ramach właściwości miejscowej jednego naczelnika urzędu celnego podatnik posiada więcej niż jedno zezwolenie/koncesję, podatnik powinien złożyć tyle załączników, ile zezwoleń/koncesji posiada.

Formularz należy złożyć do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art.75 ust.1 ustawy).

Formularz obowiązuje od 1 lipca 2013 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U z 2013 r., poz 738).

Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.), podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.32 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.). ‰

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U z 2013 r., poz 738); Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz.U. 2014 poz. 1089).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.