Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PK_35 Polecenie księgowania (35 poz. A4)
PK_35 (archiwalny) Polecenie księgowania (35 poz. A4)

Druk PK_35 (archiwalny) Polecenie księgowania (35 poz. A4)

0(0)
9515
Wersja: 12.03.2014
Obowiązywał do 24.09.2020

Do czego stosuje się PK_35

Polecenie księgowania stanowi wewnętrzny dokument sporządzany celem rozliczenia w ściśle określony sposób wskazany w tym poleceniu zdarzeń gospodarczych kwalifikowanych do rozliczenia. 

Poleceniem wewnętrznym ustalić można księgowanie:

  • dowodów zbiorczych,
  • dowodów zastępczych,
  • dowodów korygujących,
  • rozliczenia czynności lub operacji przeprowadzanych wewnątrz jednostki,
  • czynności nie wynikającej z operacji gospodarczej, a jedynie z wewnętrznych rozrachunków lub określonego ich ujęcia wewnątrz jednostki.

Poleceniem dokonać można korekty obecnych zapisów (ich zmiany), jak również ujęcia nowych zdarzeń gospodarczych w księgach w określony sposób.

Polecenia księgowania sporządza się z użyciem skrótów: 

  • RM dotyczące rozliczeń międzyokresowych ,  
  • PB - rozliczenia pozabilansowe,
  • KR - między kontami, przeksięgowanie rzeczowe,
  • KO - między kontami, przeksięgowanie osobowe, podmiotowe,
  • KM - przeksięgowanie miejsc generowania kosztów.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.