PIT/ZG (8) (2023) Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Druk PIT/ZG (8) (2023) Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

0(0)
118 689
Wersja: (8)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się PIT/ZG (8)

Załącznik "Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku" - PIT/ZG należy stosować do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39.
Załącznik składa się odrębnie dla każdego zeznania.
Wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody/przychody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a, art. 30b ust. 5a, 5b, 5e, 5f, art.30c ust. 4, 5 lub art. 30e ust. 8 i 9 ustawy. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu/przychodu. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/ZG.

Formularz stosuje się do dochodów/przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r., druk obowiązuje od 01.01.2024 r.

Więcej informacji na stronie www.e-pity.pl w dziale ABC Podatki.

Kreator deklaracji znajduje się w programie e-pity [program pit], który dostępny jest na naszej stronie: www.e-pity.pl.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF