PIT/O (28) (2023) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Druk PIT/O (28) (2023) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

0(0)
334 127
Wersja: (28)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się PIT/O (28)

PIT-O stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych).

Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Załącznik wypełnia się jeżeli korzysta się z następujących odliczeń:

 • darowizny na cele pożytku publicznego,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na cele krwiodawstwa,
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych,
 • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
 • dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy (brutto), jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatków na nabycie nowych technologii,
 • ulgi na wyszkolenie uczniów lub zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • składek ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną,
 • składek opłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulgi prorodzinnej,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi abolicyjnej.

PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S lub PIT-37.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O.

Więcej informacji na temat temat ulg i odliczeń  znajdziesz w poradnikach na e-pity.pl/ulgi-odliczenia/

Podstawa prawna

Wysyłka e-Deklaracji dostępna będzie wkrótce. Art. 45 ust. 1 ustawy.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.