Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT/O (28) (2023) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/O (25) (archiwalny) (2020) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Druk PIT/O (25) (archiwalny) (2020) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

2.7(10)
236 573
Wersja: (25)
Obowiązywał od 01.01.2021 do 31.12.2021

Do czego stosuje się PIT/O (25)

PIT-O stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych).

Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Załącznik wypełnia się jeżeli korzysta się z następujących odliczeń:

 • darowizny na cele pożytku publicznego,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na cele krwiodawstwa,
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych,
 • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
 • dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy (brutto), jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatków na nabycie nowych technologii,
 • ulgi na wyszkolenie uczniów lub zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • składek ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną,
 • składek opłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulgi prorodzinnej,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi abolicyjnej.

PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem PIT-28/PIT-28S,PIT-36/PIT-36S lub PIT-37.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O.

Więcej informacji na temat ulg i odliczeń  znajdziesz w poradnikach na e-pity.pl/ulgi-odliczenia/

Kreator deklaracji znajduje się w programie e-pity [program pit], który dostępny jest na naszej stronie: www.e-pity.pl.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 2418). Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2020 poz. 2346).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.