PIT/DS (6) (2022-2023) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

Druk PIT/DS (6) (2022-2023) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

0(0)
32 646
Wersja: (6)
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się PIT/DS (6)

Załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L.
Wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/DS.
W przypadku gdy części B i C są niewystarczające do podania wszystkich danych dotyczących działów specjalnych produkcji rolnej, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/DS.
UWAGA: Wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar znajduje się w części F.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF