Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT/CFI (3) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej
PIT/CFI (2) (archiwalny) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

PIT/CFI (2) (archiwalny) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

00
473
Wersja: (2)
Obowiązywał od 01.01.2023 do 31.12.2022

Do czego stosuje się PIT/CFI (2)

Wzór formularza PIT-CFC (3) obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

Formularz służy do rozliczania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r.

Formularz PIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej.
Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych z zagranicznej spółki kontrolowanej.
Termin składania deklaracji do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 45 ust. 1aa ustawy).
W przypadku niewypłacenia w  obowiązującym terminie kwoty z poz. 45 lub wypłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ. U. z 2014 r. poz. 1619).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialności przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128 z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF