Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-RB/PIT-RBS (2) (2023) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację
PIT-RB/PIT-RBS (1) (archiwalny) (2022) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację

Druk PIT-RB/PIT-RBS (1) (archiwalny) (2022) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację

2.0(1)
15 392
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.01.2023 do 31.12.2023

Do czego stosuje się PIT-RB/PIT-RBS (1)

PIT-RB/PIT-RBS (1) Informacja stanowi podstawę do skorzystania z dodatkowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację i jest rozpatrywana łącznie z zeznaniami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystający z odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, zwanych dalej "kosztami kwalifikowanymi na zasadach określonych w art. 52jb ustawy".
PIT-RB składa podatnik będący osobą fizyczną, PIT-RBS składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.
Termin składania: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.

Więcej informacji na temat ulgi na robotyzację znajdziesz w poradnikach na e-pity.pl/ulgi-odliczenia/ulga-na-robotyzacje/

Podstawa prawna

Art. 52jb ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.