PIT-PZ (1) Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Druk PIT-PZ (1) Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0(0)
879
Wersja: (1)
Obowiązuje od 25.05.2022

Do czego stosuje się PIT-PZ (1)

Oświadczenie PIT-PZ (1) składa podatnik osobno lub wspólnie z członkiem rodziny, jeśli wyrazi (lub wyrażą) wolę opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych, przy czym spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • oświadczenie zostanie złożone do Urzędu Skarbowego właściwego dla rozpatrzenia sprawy do dnia 31 stycznia następującego po roku podatkowym, w którym podatnik/członek rodziny przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, w którym nastąpiła miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadał na jej terenie miejsca zamieszkania przez okres wymieniony uprzednio oraz podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Oświadczenie, o którym w art. 30j ust. 1 pkt 1 ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) składane jest jednorazowo.

Do oświadczenia należy złożyć certyfikat rezydencji lub inny dokument dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie, o których mowa w warunku drugim, wymienionym wyżej.

Podstawa prawna

Art. 30j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.