PIT-OP (3) (2023) Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-40A)

Druk PIT-OP (3) (2023) Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-40A)

0(0)
60 865
Wersja: (3)
Obowiązuje od 25.09.2023

Do czego stosuje się PIT-OP (3)

Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego o którym mowa w art. 45 ust. 1b ustawy.

Oświadczenie składa podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A, o którym mowa w art. 34 ust. 9 ustawy.

Aby przekazać 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), należy wypełnić część C, natomiast aby wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na przekazanie części podatku należnego na rzecz OPP, należy wypełnić część D.

Złożenie oświadczenia z wypełnioną częścią C.1. oznacza wyrażenie zgody na przekazanie OPP części podatku w wysokości 1,5% podatku należnego.

Więcej na temat oświadczenia emeryt, rencista PIT-OP 1,5% dla OPP znajdziesz na www.pit-op.pl

Poradnik na e-pity.pl: PIT emeryta i rencisty

Podstawa prawna

Art. 45c ust. 3a i 3e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą”

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF