PIT-N1 (1) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej

Druk PIT-N1 (1) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej

2.0(1)
1297
Wersja: (1)
Obowiązuje od 01.01.2022

Do czego stosuje się PIT-N1 (1)

Składający:

Informacja sporządzana przez spółkę nieruchomościową o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, oraz liczbie posiadających przez każdego z nich takich praw, zwanych dalej "prawami do spółki nieruchomościowej".

Termin składania:

Do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej.

Miejsce składania:

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej do naczelnika urzędu skarbowego według właściwości określonej w § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ........... 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do przyjmowania, obsługi i udostępniania innym organom informacji, o których mowa w 45 ust. 3f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

Art. 45 ust. 3f pkt 1 i ust. 3h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.