PIT-CSR/PIT-CSRS (1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Druk PIT-CSR/PIT-CSRS (1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

0(0)
1530
Wersja: (1)
Obowiązuje od 01.01.2022

Do czego stosuje się PIT-CSR/PIT-CSRS (1)

PIT-CSR/PITCSRS to ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR, ang. Corporate Social Responsibility), czyli ulga podatkowa dla podatników wspierających działalność kulturalną, sportową oraz szkolnictwo wyższe i naukę, jest to jedna z najnowszych propozycji, która znalazła się w projekcie ustawy wprowadzającej część podatkową Polskiego Ładu.

Formularz PIT-CS składa:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Formularz PIT-CSRS składa:

  • podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.

Pierwsza część formularza to miejsce i cel składania informacji. W tej części należy uzupełnić pola takie jak urząd, do którego adresowana jest informacja czy cel złożenia informacji 

Następną częścią są dane identyfikacyjne podatnika. Tutaj należy podać nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (format dzień-miesiąc-rok).

Kolejną częścią są koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, określone w art. 26ha ustawy. Należy podać dane takie jak koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, koszty poniesione na finansowanie stypendium sportowego, czy również koszty poniesione na finansowanie imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466).

Ostatnią sekcją jest suma kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, określonych w art. 26ha ustawy. Należy uzupełnić tylko jedno pole które stanowi sumę kwot z pozycji 10-19

Podstawa prawna

Art. 26ha ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawąˮ.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.