Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-8AR (13) (2024) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (8) (archiwalny) (2019-2020) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Druk PIT-8AR (8) (archiwalny) (2019-2020) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

5.0(1)
23 784
Wersja: (8)
Obowiązywał od 01.01.2020 do 17.11.2020

Do czego stosuje się PIT-8AR (8)

PIT-8AR (8) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Deklarację wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika lub posiadacza rachunku zbiorczego pieniędzy lub wartości pieniężnych, oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art.18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.).

Deklarację należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności  przez płatnika przed tym terminem do dnia zaprzestania tej działalności.

PIT-8AR otrzymuje urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Kwoty zryczałtowanego podatku wykazywanego w wierszach 1-7, 12-16 i 26 należy obliczać z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania.

Kwoty podatku i wynagrodzenia przysługującego płatnikom z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zaokrągla się zgodnie z art. 63
Ordynacji podatkowej.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. od 346 do 357 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).
Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Więcej informacji na temat formularza PIT-8AR: www.platnik.e-pity.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 2397).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.