Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-38 (14) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-38 (13) (archiwalny) (2018) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Druk PIT-38 (13) (archiwalny) (2018) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

3.0(2)
112 234
Wersja: (13)
Obowiązywał od 01.01.2019 do 31.12.2019

Do czego stosuje się PIT-38 (13)

PIT-38 (13) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
W przypadku deklaracji PIT-38 każdy małżonek rozlicza się indywidualnie.

Składając zeznanie podatkowe, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego (poz. 1/2), tj. NIP albo numer PESEL.
Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej,
 • nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków, wpisują NIP.

Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0”.

Program e-pity umożliwia wczytanie wstępnie przygotowanej deklaracji Twój e-PIT-38, sprawdzenie jej oraz wysłania w formie e-Deklaracji. Przeczytaj dlaczego warto sprawdzić Twój e-PIT.

Więcej informacji na temat formularza PIT-38: e-pity.pl/pit-38/

Możesz też wypełnić [PIT-38 w Programie e-pity online]

Kreator deklaracji znajduje się w programie e-pity 2018, który dostępny jest na naszej stronie: www.e-pity.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2236) - załącznik nr 4.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.