PIT-28S (26) (2023) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2023

Druk PIT-28S (26) (2023) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2023

0(0)
24 644
Wersja: (26)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się PIT-28S (26)

PIT-28S (26) przeznaczony jest dla przedsiębiorstw w spadku, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zwanych dalej ryczałtem,

Miejsce składania - urząd, o którym mowa w art.21 ust.2 ustawy, według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, zwany dalej "urzędem".
W zeznaniu i składanych załącznikach należy wpisać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.

Istnieje możliwość oddania 1% podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji na temat formularza PIT-28: www.pit-28.info.pl

Kreator deklaracji znajduje się w programie e-pity program pit, który dostępny jest na naszej stronie: www.e-pity.pl.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF