PIT-14 (7) (od XII 2013) Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mi

Druk PIT-14 (7) (od XII 2013) Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mi

0(0)
2694
Wersja: (7)
Obowiązuje od 14.11.2013

Do czego stosuje się PIT-14 (7)

Formularz PIT-14 stanowi informację o:

  • wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego;

  • wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.

Informację zobowiązana jest sporządządzać spółdzielnia mieszkaniowa lub bank, który prowadzi kasę mieszkaniową.

Formularz należy złożyć do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Za złożenie informacji nieprawdziwej grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Wzór formularza stosuje się do informacji o kwotach wycofanych lub przeniesionych od dnia 1 stycznia 2013 r. i obowiązuje od 14 listopada 2013 roku.

Deklarację można składać w wersji elektronicznej.

Podstawa prawna

1. Art. 7 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm); 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz.U. 2013 poz. 1266).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF